Thành viên của Tập đoàn CEH

  • IStock 58224846 LARGE
  • Home
  • Tin tức
  • News
  • Các Doanh nghiệp thông minh của Singapore – Sẵn sàng cho công nghiệp 4.0

Các Doanh nghiệp thông minh của Singapore – Sẵn sàng cho công nghiệp 4.0

Công ty Pumas Automation & Robotics vinh dự được Inecom mời làm diễn giả trong phiên chia sẻ "Doanh nghiệp thông minh của Singapore - Sẵn sàng cho công nghiệp 4.0" tại trung tâm đổi mới của SAP Châu Á tại Singapore.

Inecom là nhà tích hợp hệ thống cho SAP Business One và tham gia vào việc tư vấn và triển khai nền tảng Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) SAP trong Tập đoàn CEH.

Chúng tôi muốn cảm ơn bạn Inecom và SAP Châu Á vì lời mời!