Thành viên của Tập đoàn CEH

  • Solution header
You are here:Home/Giải pháp/Quản lý thiết bị và năng lượng
You are here:Home/Giải pháp/Quản lý thiết bị và năng lượng
Quản lý thiết bị và năng lượng

Quản lý thiết bị và năng lượng

Là nhà sản xuất, bạn luôn tìm cách tối ưu hóa các nguồn lực. Chi phí sản xuất trực tiếp lớn nhất tới từ máy móc, nguyên vật liệu và năng suất lao động.

Còn vấn đề năng lượng? Ngày nay, các nhà sản xuất luôn nỗ lực để cải thiện hiệu suất năng lượng, trước khi trả lời câu hỏi BẰNG CÁCH NÀO để tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng, bạn cần xác định:

  • Tiêu thụ năng lượng hiệu quả LÀ GÌ?

Quản lý năng lượng là công cụ giám sát hiệu suất năng lượng thời gian thực. Bạn có thể quản lý mức tiêu thụ, xác định & lý giải việc sử dụng cũng như hao phí năng lượng. Với những thông tin này, bạn có thể đạt được mục tiêu hiệu suất cho chương trình quản lý năng lượng.

Quản lý thiết bị & năng lượng là một trong những giải pháp của chúng tôi, hệ thống có khả năng:

  • Thu thập: Lưu trữ dữ liệu năng lượng
  • Hiển thị: Kiểm soát & giám sát thời gian thực
  • Phân tích: Công cụ phân tích thống kê & biểu đồ báo cáo cho thông tin sâu
  • Cải thiện: Giảm sự tiêu thụ năng lượng

Lợi ích

  • Giảm sự hao phí năng lượng
  • Kiểm soát mức sử dụng yêu cầu tối đa
  • Tối ưu hóa chi phí sản xuất

Câu chuyện thành công

Để biết thêm thông tin tham khảo về các giải pháp của chúng tôi, vòng lòng click:

Quản lý thiết bị của Doanh nghiệp sản xuất đồng hồ

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về giải pháp Quản lý thiết bị & năng lượng của chúng tôi, vui lòng để lại tin nhắn dưới đây:

 

Tên đầu tiên*
Please let us know your first name.

Tên*
Please let us know your last name.

Email*
Please let us know your email address.

Công ty*
Invalid Input

Chỉ định
Invalid Input

ĐT
Invalid Input

Thông điệp
Invalid Input

Captcha
Invalid Input