Thành viên của Tập đoàn CEH

  • Solution header
You are here:Home/Giải pháp/Tự động hóa và Kiểm soát Sản xuất
You are here:Home/Giải pháp/Tự động hóa và Kiểm soát Sản xuất
Tự động hóa và Kiểm soát Sản xuất

Tự động hóa và Kiểm soát Sản xuất

Với tư cách là một nhà sản xuất, những dây chuyền hoặc máy móc sản xuất của bạn là một trong những tài sản có giá trị nhất. Mỗi máy trong dây chuyền sản xuất cần phải có hiệu suất cao, sử dụng linh hoạt và kiểm soát dễ dàng. Các máy hoặc dây chuyền sản xuất cần phải an toàn, sẵn có; có thể bảo dưỡng và quan trọng nhất là an toàn cho nhân công của bạn.

Giải pháp Tự động hóa và Kiểm soát Sản xuất sẽ giúp bạn nâng cấp các dây chuyền sản xuất trong nhà máy hoặc phát triển các thiết bị và máy móc mới cho các nhà sản xuất thiết bị gốc. Công nghệ dựa trên phần mềm mới nhất cũng như những thiết bị trong thời đại internet kết nối vạn vật (IIoT) sẽ được cung cấp để đạt được mục tiêu này.

Với giải pháp Tự động hóa và Kiểm soát Sản xuất, tài sản của bạn sẽ luôn sẵn sàng trong thời đại IIoT và có thể cung cấp dữ liệu hỗ trợ việc bảo dưỡng, chất lượng và sản xuất. Ngoài ra, tài sản của bạn sẽ là Nhà máy thông minh – Sẵn sàng cho theo dõi và kiểm soát tập trung trong tương lai và được hỗ trợ bởi các nền như hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) hoặc Hệ thống thực hiện chế tạo (MES/MOMS).

Giải pháp Tự động hóa và Kiểm soát Sản xuất là một trong những giải pháp của chúng tôi và cung cấp:

  • Nâng cấp các dây chuyền sản xuất hoặc máy móc lỗi thời thành Nhà máy thông minh – Sẵn sàng trong thời đại IIoT
  • Phát triển và thực hiện Tự động hóa và Kiểm soát cho những máy mới
  • Bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) những dây chuyền sản xuất hoặc máy móc lỗi thời.

Lợi ích

  • Kéo dài tuổi thọ của tài sản
  • Nâng cấp tài sản thành Nhà máy thông minh – Sẵn sàng trong thời đại IIoT
  • Nâng cao độ tin cậy, tính có sẵn sử dụng, khả năng bảo dưỡng và an toàn của tài sản

Các câu chuyện về thành công

Để biết thêm thông tin về tài liệu tham khảo giải pháp của chúng tôi, bạn có thể nhấp chuột vào phần dưới đây.

Nâng cấp hệ thống tự động điều khiển của máy biểu diễn

Hệ thống tự động điều khiển chuyển đổi và nâng cấp

Chương trình tải tự động Laser Marker

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể để lại tin nhắn dưới đây để biết thêm thông tin về Giải pháp Tự động hóa và Kiểm soát của chúng tôi:

Tên đầu tiên*
Please let us know your first name.

Tên*
Please let us know your last name.

Email*
Please let us know your email address.

Công ty*
Invalid Input

Chỉ định
Invalid Input

ĐT
Invalid Input

Thông điệp
Invalid Input

Captcha
Invalid Input