Thành viên của Tập đoàn CEH

 • Solution header
You are here:Home/Giải pháp/Theo dõi và kiểm soát nhà máy
You are here:Home/Giải pháp/Theo dõi và kiểm soát nhà máy
Theo dõi và kiểm soát nhà máy

Theo dõi và kiểm soát nhà máy

Với tư cách là một Nhà sản xuất, bạn phải đối mặt với những thách thức để giữ lại những công nhân lành nghề. Việc đào tạo nhân lực sản xuất yêu cầu phải mất thời gian và chi phí và chi phí nhân công đang ngày càng gia tăng ở hầu hết các nước trên thế giới.

Những giới hạn liên quan đến nhận thức con người có thể là một yếu tố quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu. Điều này có thể dẫn đến những tổn thất về chất lượng và kinh tế, những rủi ro về an toàn và tính không hiệu quả vận hành trong quá trình sản xuất. Mặt khác, bạn có thể thấy được nhiều thiết bị được kết nối, các khối lượng dữ liệu và tính phức tạp của tự động hóa trong quá trình sản xuất đang ngày càng gia tăng từng ngày.

Đội ngũ lao động sản xuất cần phải xử lý một khối lượng dữ liệu lớn hơn trong thời gian ngắn hơn

Lúc này, 100% việc quyết sách mà không có sự can thiệp của con người đối với hầu hết nhà sản xuất vẫn là một khái niệm. Điều quan trọng là phải hỗ trợ và tạo điều kiện cho đội ngũ sản xuất của bạn và trình bày dữ liệu dưới dạng các khúc thông tin thời gian thực nhỏ và trong đúng bối cảnh. Các phần của quy trình mà có rủi ro an toàn cao và tốc độ xử lý của con người có thể có tác động tiêu cực đến môi trường và hiệu quả vận hành, do đó người ta kiến nghị nên để cho tự động hóa kiểm soát.

Giải pháp Theo dõi và Kiểm soát Nhà máy có thể Thu thậpdữ liệu từ dây chuyền sản xuất, Hiển thị hóathông tin thời gian thực từ sàn nhà máy cho đến Ban quản trị và Kiểm soát quy trình một cách tự động hoặc bằng tay. Bạn sẽ có thể Phân tích dữ liệu liên quan và nhanh chóng đưa ra quyết sách dựa trên những thông tin đầy đủ để có thể Nâng cao hiệu suất của bạn. Giải pháp Theo dõi và Kiểm soát Nhà máy cũng được biết đến như là một Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) hoặc Hệ thống điều khiển phân tán (lai) (DCS).

Giải pháp Theo dõi và Kiểm soát Nhà máy cung cấp:

 • Thu thập và lưu giữ tập trung các dữ liệu sản xuất
 • Xử lý và giám sát thông tin thời gian thực
 • Điều khiển tập trung và từ xa quá trình sản xuất
 • Giao diện mở với các hệ thống bên thứ ba và Cấp Doanh nghiệp
 • Giao diện mở với các giao thức mạng thông tin liên lạc khác nhau
 • Các công cụ Báo cáo, Bảng đồng hồ và Phân tích

Lợi ích

 • Nền có thể được mở rộng được, được tiêu chuẩn hóa và linh hoạt
 • Gia tăng hiệu quả hoạt động
 • Làm giảm tổn thất kinh tế và rủi ro an toàn
 • Làm giảm nguồn nhân lực

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể để lại tin nhắn dưới đây để biết thêm thông tin về Giải pháp Theo dõi và Kiểm soát Nhà máy của chúng tôi.:

Tên đầu tiên*
Please let us know your first name.

Tên*
Please let us know your last name.

Email*
Please let us know your email address.

Công ty*
Invalid Input

Chỉ định
Invalid Input

ĐT
Invalid Input

Thông điệp
Invalid Input

Captcha
Invalid Input