Thành viên của Tập đoàn CEH

  • Solution header
You are here:Home/Giải pháp/Quản lý Tình trạng và chuông báo
You are here:Home/Giải pháp/Quản lý Tình trạng và chuông báo
Quản lý Tình trạng và chuông báo

Quản lý Tình trạng và chuông báo

Là nhà sản xuất, việc phòng ngừa và dự đoán thời gian chết trong quá trình sản xuất là rất quan trọng. Các tiêu chuẩn quản lý chuông báo chỉ ra rằng một người nên nhận được tối đa một chuông báo mỗi phút và trung bình 300 chuông báo trên mỗi bảng điều khiển trong một ngày để quản lý hiệu quả tình trạng nhà máy. Trong hầu hết các nhà máy, số lượng chuông báo hàng ngày còn cao hơn.

Hệ thống quản lý tình trạng và chuông báo là công cụ phục vụ cho việc bảo trì cũng như sản xuất, đem đến thông tin thời gian thực trong bối cảnh về tình trạng và điều kiện của đơn vị sản xuất. Biểu đồ chuông báo & tình trạng sẽ đem đến thông tin giúp lên kế hoạch và thực hiện bảo trì một cách chủ động, giảm thiểu chuông báo cũng như thời gian chết.

Quản lý tình trạng & chuông báo là một trong những giải pháp của chúng tôi, hệ thống cung cấp:

  • Thu thập: Trích xuất & lưu trữ dữ liệu liên quan đến báo trì
  • Hiển thị: Các chuông báo trong thời gian thực với mức độ ưu tiên và lý do
  • Phân tích: Cung cấp công cụ & biểu đồ thông tin
  • Cải thiện: Phòng ngừa thời gian chết trực tiếp và dự báo bảo trì dựa trên thông tin & thông số

Lợi ích

  • Giám sát nơi sản xuất, giảm thiểu thời gian lao động (giảm việc kiểm tra nhà máy định kỳ)
  • Giám sát tập trung thời gian thực giúp hành động ngay tức thì và giảm thời gian chết
  • Tập trung dữ liệu bảo trì tạo điều kiện cho việc bảo trì phòng ngừa và có thể dự báo trước
  • Việc xác định ưu tiên và chuông báo sẽ tạo thuận lợi cho việc ra quyết định bảo trì

 

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thê thông tin về giải pháp của chúng tôi, vui lòng để lại tin nhắn dưới đây:

 

Tên đầu tiên*
Please let us know your first name.

Tên*
Please let us know your last name.

Email*
Please let us know your email address.

Công ty*
Invalid Input

Chỉ định
Invalid Input

ĐT
Invalid Input

Thông điệp
Invalid Input

Captcha
Invalid Input