Thành viên của Tập đoàn CEH

  • IStock 58224846 LARGE

Liên hệ

Pumas Automation & Robotics (HCMC) 
Flexible Automation System Co.,Ltd (Importer and Distributor) 
Floor 2, 151/1-2 Nguyen Van Troi Street, 
Ward 11, Phu Nhuan District 
Ho Chi Minh City Vietnam 
Tel: (84) 28 3999 0865
Fax: (84) 28 3997 6163 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tên*
Please let us know your name.

Công ty*
Please write a subject for your message.

Chỉ định
Invalid Input

Quốc gia / Tiểu bang*
Invalid Input

Email*
Please let us know your email address.

ĐT
Invalid Input

Thông điệp*
Please let us know your message.

Bạn biết đến trang web của chúng tôi từ đâu?
Invalid Input

Captcha*
Invalid Input

Tôi đã đọc Chính sách quyền riêng tư và chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Vui lòng chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật.
Tôi đồng ý nhận các bản tin hoặc nội dung tiếp thị và quảng cáo. Invalid Input