Flexible Automation System Co., Ltd

Chính sách bảo mật

Phần thuyết minh này mô tả chính sách và thông lệ của chúng tôi đối với việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật dụng cho tất cả các công ty của Tập đoàn CEH và các trang web của chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ và tuyển dụng. Chúng tôi cam kết cung cấp các biện pháp kiểm soát an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mọi nguy hiểm có thể lường trước được.

Dữ liệu cá nhân mà bạn gửi qua cổng thông tin điện tử này có thể được sử dụng và chia sẻ giữa các công ty thuộc Tập đoàn CEH để đánh giá sự phù hợp của bạn cho vị trí tuyển dụng phù hợp trong Tập đoàn CEH. Tuy nhiên, điều này không trở thành nghĩa vụ đối với Tập đoàn CEH trong việc đảm bảo rằng bạn được xem xét cho bất kỳ vị trí tuyển dụng nào.

Dữ liệu cá nhân được gửi có thể được chúng tôi giữ lại trong khoảng thời gian được phép theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tập đoàn CEH có thể sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là những thông tin mà chúng tôi đặt trên máy tính của bạn để giúp chúng tôi hiểu chính xác số lượng truy cập vào trang web, tần suất truy cập và nội dung họ quan tâm nhất. Cookie làm cho trải nghiệm web của bạn trở nên thú vị hơn bằng cách lưu trữ mật khẩu và tham chiếu. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi nào một cookie được cài sẵn trên ổ cứng của bạn.