Flexible Automation System Co., Ltd

Nhiệm vụ & Tầm nhìn

Nhiệm vụ

Trở thành một Tập đoàn chuyên về Hệ thống điều khiển và Tự động hóa công nghiệp, cung cấp các dịch vụ và giải pháp chất lượng cho khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam.

Tầm nhìn

Phát triển thành một đối tác cung cấp giải pháp và linh kiện tự động hóa công nghiệp tại Việt Nam.