Flexible Automation System Co., Ltd

Liên hệ

Công ty TNHH Flexible Automation System
Tầng 2, Tòa nhà Merin Suites, 151/1-2 Nguyễn Văn Trỗi
Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam
Đt: +84 28 3999 0864/~5
Ms. Lê Châu Hà – 0913 989848
Email: hale@flexiblevn.cehgroup.com

Add a new location

×
×